Poduzetništvo iz policy perspektive: prof. dr. sc. Slavica Singer, prof.dr. Allan Gibb, dr.sc. Sunčica Oberman Peterka

 
Pretraživanje
Dobrodošli
Ispis teksta

 

Dobrodošli na portal kolegija Poduzetništvo iz policy perspektive Poslijediplomskog specijalističkog studija Poduzetništvo!

O kolegiju
Ispis teksta

 

Poduzetništvo iz policy perspektive

Obvezni predmet

I. semestar

ECTS 6

30 sati

prof.dr.sc. Slavica Singer

prof.dr. Allan Gibb

dr.sc. Sunčica Oberman Peterka

 

Cilj kolegija
Ispis teksta

 

 

Cilj ovog modula je istražiti koje utjecaje poduzetništvo ima po društvo, organizaciju i pojedinca. Modul daje definiciju poduzetništva te ispituje pod kojim je okolnostima potrebno poduzetničko ponašanje. Istražene okolnosti  se zatim povezuju s izvorima nesigurnosti i kompleksnosti u društvu. Ovim se izvorima ulazi u trag pomoću istraživanja utjecaja globalizacije na državu, organizaciju i pojedinca. Zatim se od studenata traži da provedu istraživanje potrebe za poduzetništvom među širokim krugom lokalnih stakeholdera, da bi se na kraju rezultati istraživanja kreativno prikazali kroz dramski oblik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obavijesti
Ispis teksta
MONO Distance Learning
korisnik: zaporka: